Pajūrio naujienos
Help
2022 Liepa
Pi 4111825
An 5121926
Tr 6132027
Ke 7142128
Pe18152229
Še29162330
Se310172431
Apklausa

Ar jums aiškios sankcijos dėl Kaliningrado tranzito?

Taip
Ne
Neturiu nuomonės
Komentarų topas
Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos narė, advokato padėjėja Ina Antaniškytė.

Teisės aktai numato, kad tėvai yra atsakingi už vaikų sveikatą, ir be tėvų sutikimo medicininės procedūros nepilnamečiams neatliekamos, išskyrus būtinąją pagalbą. Tačiau kiek iš tiesų tėvai turi galimybių spręsti, ar gydyti sergantį vaiką ir jei taip – kokias konkrečias gydymo priemones taikyti? O kaip spręstina situacija, kai tėvų ir šeimos gydytojo nuomonė išsiskiria? Įžvalgomis šia tema, kurią iškėlė „Pajūrio naujienų“ skaitytoja, pasidalino Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos (LJAA) narė, advokato padėjėja Ina Antaniškytė.

Skaitytoja klausė:

– Kaskart gydytojo kabinete pasirašydama dokumentus, kad sutinku su vaikui paskirtu gydymu ir jam taikomomis procedūromis, susimąstau: ar aš, nesimokiusi medicinos, realiai turiu teisę tokio gydymo atsisakyti ir neklausyti gydytojo nurodymų? Ar aš galiu spręsti, kad sutinku, kad vaikui būtų atliekama viena procedūra, o kita – ne? O jei mano ir vaiko tėvo nuomonės dėl vaiko gydymo nesutaptų? Norėtųsi teisininko komentaro šia tema.

Atsakė LJAA narė, advokato padėjėja Ina Antaniškytė:

– Teisės aktuose nustatyta, kad tėvų teisė ir pareiga yra rūpintis savo vaikų sveikata ir atstovauti jiems sveikatos įstaigos institucijose. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas detalizuoja subjektų ratą, kas gali atstovauti nepilnamečiams: „tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir kiti asmenys, kurie pagal įstatymą ar kitą teisės aktą privalo rūpintis vaiku, jį auklėti, globoti, jam atstovauti, ginti jo teises ir teisėtus interesus.“

Kaip tėvai gali dalyvauti gydant vaikus? Pirmiausia, jie atstovauja savo nepilnamečiams vaikams sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigose – jų pareiga yra siekti geriausio ir būtiniausio vaikų intereso, kuriems jie atstovauja. Tokios atstovavimo teisės neturi tėvai, kurie yra teismo sprendimu pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais konkrečioje srityje bei kitais atvejais, pavyzdžiui, kai ilgai gydosi ligoninėje ar yra įkalinti. Jeigu jie negali pasirūpinti vaikais, jiems atstovauja tinkamai paskirtas globėjas ar rūpintojas, kurie privalo turėti atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.

Kai kalbama apie geriausius vaiko interesus, reikia suprasti, kad vaiko tėvai (įtėviai) ar kiti atstovai turėtų vengti tokių situacijų, kai dėl vaiko gydymo kyla konfliktų. Pavyzdžiui, kai yra sprendžiami vaiko skiepijimo ar būtinybės atlikti operaciją klausimai, vienas tėvas yra „už“, o kitas – „prieš“.

Vertinant vaikui taikomų procedūrų klausimą, reikia vadovautis ne tėvų (įtėvių) norais, bet spręsti, kas atitinka geriausius vaiko interesus, jo poreikius. Čia vertėtų prisiminti, kad vaikai turi neginčijamą teisę į sveikatos apsaugą. Tais atvejais, kai tėvai vengia atlikti atstovo pagal įstatymą funkcijas ar tais atvejais, kai nepilnamečio paciento tėvai tarpusavyje nesutaria dėl sveikatos priežiūros masto, sprendimus dėl teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima gydantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais.

Tais atvejais, kai tėvai atsisako atstovauti savo nepilnamečiui vaikui arba nesutinka su vaikui skiriamu gydymu, o gydytojas supranta, kad dėl to nepilnamečio paciento sveikatai gali būti padaryta esminė žala, vaiką gydantis gydytojas net turi teisę nedelsdamas kreiptis į teismą ir gauti teismo leidimą nepilnametį vaiką gydyti be tėvų sutikimo. Tokį teismo leidimą gali gauti ir vaiko atstovas pagal įstatymą, vienas tėvų, jeigu kyla ginčai šeimoje dėl vaiko gydymo. Galima būtų išskirti vieną tėvų (įtėvių) pareigų tinkamai atstovauti savo vaikams gydymo įstaigose – duoti rašytinį sutikimą. Tiek Konvencijoje dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje (Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencija), tiek Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme yra numatyti atvejai, kuomet prieš taikant atitinkamas intervencijas, medicinines paslaugas pacientams (pvz., prieš atliekant pacientui chirurginę operaciją, invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą ir kt.) būtinas yra paciento rašytinis sutikimas. Kadangi nepilnamečiai vaikai pasirašyti negali, tai už mažuosius pacientus pasirašo jų įstatyminiai atstovai. Tai yra tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų) pareiga. Įstatymas numato, kad nepilnamečiui vaikui atstovauja nebūtinai abu tėvai, rašytinį sutikimą gali duoti ir vienas tėvų.

Remiantis jau nurodytu įstatymu, mažieji pacientai yra atstovaujami pagal įstatymą arba pavedimą. Kas vaikams atstovauja pagal įstatymą, jau aptarta. O pagal atstovavimą vaikams nuo 16 metų gali atstovauti tie subjektai, kurie pateikia atstovavimo dokumentą arba yra nurodyti mažojo paciento medicinos dokumentuose. Nepilnamečiams atstovauti gali ir seneliai, jeigu tėvai prieš išvykdami laikinai dirbti į užsienį savo gyvenamos vietos savivaldybėje susitvarkė dokumentus: per trisdešimt kalendorinių dienų iki išvykimo savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui pateikė rašytinį prašymą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo jų išvykimo iš šalies laikotarpiu ir fizinio asmens paskyrimo globėju (rūpintoju), kuriam patiki laikinai prižiūrėti savo vaiką. Toks prašymas teikiamas Socialinės paramos skyriui raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, arba atsiuntus prašymą paštu per pasiuntinį, elektroninio ryšio paslaugos teikėjo elektroniniu adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą.

Apibendrinant galima būtų atsakyti, kad tėvai spręsti dėl vaikų gydymo gali tiek, kiek jiems tai leidžia ir įpareigoja įstatymai, o vaikų sveikatai tėvai gali daryti įtaką savo teisėtais veiksmais, tinkamai ir laiku stebėti nepilnamečių sveikatą, nuvykus į medicinos įstaigą duoti rašytinį sutikimą, o išvykdami dirbti į užsienį pasirūpinti laikina vaikų globa ir suteikti įgaliojimus savo pasirinktiems asmenims.

PASTABA. Atsakymai yra bendro pobūdžio, parengti pagal pateiktą klausimą ir neprilygsta individualiai teisininko konsultacijai.

---

Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija (LJAA) vienija šalies advokatus bei advokatų padėjėjus iki 45 metų, teisės mokslų studentus bei teisininkus (daugiau apie organizaciją ir narystę joje – www.ljaa.org).

LJAA nariai specializuojasi įvairiose teisės srityse, todėl jie gali profesionaliai atsakyti į skirtingos tematikos skaitytojų klausimus, pavyzdžiui, šeimos teisė, darbo teisė, verslo teisė, statybų teisė, administracinė teisė ir t.t.

Savo klausimus „Pajūrio naujienų“ skaitytojai gali siųsti el. p.: pn.klausimas.teisininkui@gmail.com.

Prašome aiškiai išdėstyti situaciją ir nurodyti savo kontaktus (jie nebus viešinami), kad kilus neaiškumams, būtų galima su jumis susisiekti ir pasitikslinti klausimą.


Visos teisės saugomos. © 2006-2017 UAB 'Pajūrio naujienos'. Atsakomybės apribojimas. pingvinas