Pajūrio naujienos
Help
2024 Liepa
Pi18152229
An29162330
Tr310172431
Ke4111825
Pe5121926
Še6132027
Se7142128
Apklausa

Klaipėdos regione pasirodė netikrų pinigų: ar sugebėtumėte juos atskirti?

Taip
Ne
Neturiu nuomonės
Komentarų topas
Rajono meras Antanas Kalnius 45-ąja Kretingos rajono Garbės piliete šiemet tapusiai Kretingos muziejaus direktorei Vidai Kanapkienei regalijas įteikė Kretingos miesto, bažnyčios ir vienuolyno įkūrėjo Jono Karolio Chodkevičiaus, kuriam Garbės piliečio vardas suteiktas 1988 m., rūpesčiu iškilusioje šventovėje.

Praėjusį savaitgalį per Kretingą nuvilnijo 769-ojo miesto gimtadienio renginiai, kuriuos vainikavo miesto globėjo šventojo Antano atlaidai. Po Sumos šv. Mišių, pasimeldus už Kretingą ir kretingiškius, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje, kurios skliautai mena miesto įkūrėją Joną Karolį Chodkevičių, įvyko Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo ir Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų laureatų apdovanojimų ceremonijos.

Pagarba kuriantiems istoriją

Į Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčią susirinkusius kretingiškius ir miesto svečius su švente sveikino Sumos šv. Mišias aukojęs brolis kunigas Rolandas Taučius. Jis priminė ir miesto globėją, didį XIII a. pamokslininką brolį pranciškoną šv. Antaną – prie jam skirto 1795 m. vyskupo Mykolo Giedraičio pašventinto paveikslo melstis suvažiuoja visa Žemaitija, – ir Kretingos miesto, vienuolyno ir bažnyčios įkūrėją Joną Karolį Chodkevičių, kurio 400-osios mirties metinės minimos šiais metais.

„Kretinga garsi ypatingais, visos Lietuvos istorijai nusipelniusiais žmonėmis. Šiandien jūs esate tos gražios istorijos dalyviai ir kūrėjai“, – kalbėjo kunigas, palinkėjęs, kad visų širdyse vyrautų ramybė, kad jose neliktų susiskaldymo ir pykčio.

R. Taučiaus linkėjimus papildė Kretingos parapijos klebonas brolis Juozapas Marija Žukauskas, pasveikinęs visus Antanus ir Antaninas su varduvėmis ir ąžuolo lapų vainikais padabinęs du varduvininkus – Kretingos rajono merą Antaną Kalnių ir Lietuvos Respublikos Seimo narį Antaną Vinkų.

Skambios Klaipėdos brass kvinteto fanfaros ir į bažnyčią iškilmingai įnešta Kretingos miesto vėliava davė pradžią Kretingos miesto, vienuolyno ir bažnyčios įkūrėjo Jono Karolio Chodkevičiaus atminimo pagerbimo, Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo, Kultūros ir meno premijos laureatų apdovanojimo ceremonijai.

„Šiandien atsimename tuos, kurie kūrė mūsų miestą, kūrė istoriją – Joną Karolį Chodkevičių, Jurgį Ambraziejų Pabrėžą, vyskupą Motiejų Valančių. Šiandien mes nusilenksime ir tiems, kurie kuria mūsų kasdienybę, kurie priverčia pakelti galvą nuo žemės ir pažiūrėti, koks mūsų rajonas yra nuostabus“, – sakė Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius.

Dievui ir šventam Antanui už tai, kad leido visiems susirinkti į šventę, dėkojo Seimo narys, Kretingos rajono Garbės pilietis Antanas Vinkus, pasveikinęs susirinkusiuosius su švente ir išsakęs nuoširdžius linkėjimus ir padėką Kretingai ir jos kultūrai nusipelniusiems žmonėms. Brolis Juozapas Marija Žukauskas priminė daugiau nei 400 metų siekiančią istoriją, kai miesto įkūrėjas, didysis karvedys Jonas Karolis Chodkevičius, kurio pulkus lydėdavo plevėsuojanti vėliava su Švč. Mergelės Marijos atvaizdu, tą vėliavą įsmeigė į žemę nusprendęs: štai čia bus ta vieta, kur jis galės pasimelsti ir padėkoti Dievui. Dabar gi būtent čia teikiami apdovanojimai nūdienos istorijos kūrėjams.

Seimo narys Antanas Vinkus, Kretingos parapijos klebonas Juozapas Marija Žukauskas ir meras Antanas Kalnius pasveikino Kultūros ir meno premijų laureates (kairėje) Aidą Mikutienę, Birutę Naujokaitienę ir Aušrinę Zulumskytę.

Ąžuolo lapų vainikai – varduvininkams Antanui Vinkui (kairėje) ir Antanui Kalniui.

Pasveikino laureatus

Apdovanojimų ceremonija prasidėjo kultūros ir meno premijų įteikimu. Jos šiais metais buvo skirtos Kretingos rajono kultūros centro Laukžemės skyriaus vedėjai ir Laukžemės bendruomenės pirmininkei Aidai Mikutienei, įvertintai už realizuojamus vertingus projektus, Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai Birutei Naujokaitienei, kuriai premija skirta už išskirtinę kultūrinę-švietėjišką veiklą, ir Kretingos rajono kultūros centro renginių organizatorei Aušrinei Zulumskytei – už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę ir kultūrinę veiklą. Kultūros ir meno premijos laureačių vardu padėkos žodį tarusi Kretingos rajono kultūros centro renginių organizatorė Aušrinė Zulumskytė pasidalijo pastebėjimu, kad turbūt kiekvienas kūrėjas, kiekvienas kultūros žmogus yra tam tikras tarpininkas, tiltas tarp kūrybinės idėjos ir jos realizavimo.

„Iš tiesų kiekviena kūrybinė mintis nėra mūsų, tų minčių savininkas yra Aukščiausias kūrėjas. Ir jis tik dalinasi su mumis tomis dovanomis. Tiesa, duoda mums ne deimantą, o dar nenugludintą akmenėlį, kurį tu pats turi nusigludinti savo valia, savo darbu. Tas darbas reikalauja tikrai nemažų pastangų, kurios kartais net nėra matomos. Tad tuo didesnis džiaugsmas, kad mūsų darbai pamatyti, kad jie suprasti ir taip gražiai perteikti. Aš labai tikiuosi – ir savo kolegių vardu tą sakau, – kad ateityje mūsų veikla, kad ir maža dalele, prisidės prie Kretingos kultūrinės gerovės kūrimo“, – kalbėjo A. Zulumskytė.

Po J. K. Chodkevičiaus valia pastatytos bažnyčios skliautais suplevėsavo Kretingos vėliava.

Haubicos salvė – miestą įkūrusiam J. K. Chodkevičiui, Kretingai ir kretingiškiams.

Garbės pilietę sutiko ovacijomis

Nuskambėjus šiais metais Kretingos rajono Garbės pilietės vardu už kilnius poelgius, iškilius darbus bei pasiekimus, kuriais garsino savo gimtąjį kraštą, įvertintos Vidos Kanapkienės pavardei, po bažnyčios skliautais ilgai netilo ovacijos: susirinkusieji atsistoję plojo ir šitaip išreiškė savo pagarbą ir padėką Kretingos muziejaus direktorei.

Iš mero A. Kalniaus rankų priėmusi Kretingos rajono Garbės piliečio regalijas V. Kanapkienė sakė: „Nesitikėjau, kad šiandien stovėsiu čia, po aukštais bažnyčios skliautais, šioje maldų ir giesmių pripildytoje sakralinėje erdvėje ir glausiu prie širdies Kretingos rajono Garbės piliečio vardą, kuris priklauso ne tik man, bet ir visam Kretingos muziejaus kolektyvui. Būdavome kartais pastebimi nuo Vilniaus bokštų, o šiandien man ypač malonu, kad tokį garbingą apdovanojimą suteikė savi, kraštiečiai. Tai nepaprastai svarbu, nes visą gyvenimą skyriau Kretingai.“

Kalbėdama apie nuveiktus darbus muziejaus direktorė užsiminė, kad taip jau atsitiko, kad būtent jai, žemaitei iš kaimelio Mažeikių rajone, teko Kretingos mieste atlikti svarbią misiją – naujai suformuoti du muziejus, įrengti ekspozicijas, plėtoti muziejinę, edukacinę, kultūrinę, švietėjišką, kraštotyrinę veiklą.

„Vienas muziejus – čia pat, už sienos: Pranciškonų vienuolynas, kuriame nuo 1980 metų kūrėme ekspozicijas, kitas 1992 metais įkurtas grafų Tiškevičių rūmuose. Kartu mes kėlėme iš griuvėsių dvaro pastatus, kad jie tarnautų jums. Didžiausias iššūkis man buvo išlaisvinti parko erdves nuo sovietmečio pastatų ir atstatyti istorinę Kretingos dvaro rūmų verandą. Kitas didelis iššūkis – tai nacionalinės reikšmės moksliniai-archeologiniai tyrimai grafų Tiškevičių koplyčioje, kur mums pavyko surasti grafų Tiškevičių amžinojo poilsio vietas, restauruoti sarkofagus ir vėl juos gražinti į restauruotą koplyčią“, – pasakojo Kretingos muziejaus direktorė Vida Kanapkienė, padėkojusi visiems, kartu su ja buvusiems tame kelyje.

Prie karvedžio J. K. Chodkevičiaus karo palapinės, pastatytos šalia Kretingos muziejaus, žemaitukais atjoję raitininkai surengė raitelių paradą.

Pagerbti miesto įkūrėją J. K. Chodkevičių raitininkai atjojo iš Kražių.

Šventinių renginių puokštė

Miesto gimtadienio ir Šv. Antano atlaidų renginiai sekmadienį pabaigti Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solistės Beatos Ignatavičiūtės ir Klaipėdos brass kvinteto koncertu iš ciklo „Susitikimai su klasika“ Kretingos bažnyčioje, padėjus gėlių kompoziciją prie J. K. Chodkevičiaus paminklo ir haubicos salve.

Renginių ir reginių, skirtų Kretingai ir jos įkūrėjui, netrūko ir penktadienį bei šeštadienį. Kretingos muziejus pakvietė į dvi parodas: „Jūros sidabras iš Stavangerio į Klaipėdą“ ir „Iš vandens – ant skydo“, vakare Žiemos sode vyko operetės vakaras „Vasaros sodų kerai“. Kretingos savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos kiemelyje buvo surengtas „Baltasis vakaras“.

Du renginiai buvo skirti mažiesiems kretingiškiams: viešojoje Motiejaus Valančiaus bibliotekoje veikė kūrybinė studija „KretInga, žaismInga, laimInga“, o prie Kretingos rajono kultūros centro vaikai su tėvais galėjo įsitraukti į interaktyvų žaidimą-kelionę „Kiek taškelių ant sparnelių“ po Pastauninko parką.

Bene didžiausio susidomėjimo sulaukė iš sostinės iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus į Kretingą atkeliavusi kilnojamoji paroda „Karvedys Jonas Karolis Chodkevičius – XVII amžiaus Europos legenda“. Šalia Kretingos muziejaus iškilusi atidaryta puošni balta J. K. Chodkevičiaus karo palapinė su istorine ekspozicija stovės visą vasarą.

Vienu gražiausių šventės akcentų tapo pro vainikuotus Kretingos dvaro vartus įžengusi iš Kražių atkeliavusi iškilminga žemaitukų rikiuotė su „Vyčių rinktinės žygio“ komanda, vadovaujama ūkininko Marijaus Čekavičiaus. Perūnas, Atas, Krutas, Ažūras, Aidis, Ūdrys, Viesulas, Uba ir Aušrys – šie žemaitukų veislės žirgai įveikė daugiau nei 100 kilometrų. Raitelių paradu prie karvedžio palapinės buvo pagerbtas miesto įkūrėjo, Salaspilio mūšio didvyrio J. K. Chodkevičiaus atminimas.

---

Kretingos rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Dalia Činkienė pranešė, jog dėl pandemijos atšauktas birželio 12 d., šeštadienį, planuotas didysis šventinis vakaro koncertas Vasaros estradoje, kuriame turėjo muzikuoti Kauno bigbendas ir atlikėjas Linas Adomaitis bei Eurovizijos žvaigždės, nacionalinės atrankos nugalėtojai grupė „The Roop“, įvyks prieš Žolinę, rugpjūčio 13 d. O šeštadienį, rugpjūčio 14 d., planuojama surengti mugę Kretingos mieste.

Livija GRAJAUSKIENĖ


Visos teisės saugomos. © 2006-2017 UAB 'Pajūrio naujienos'. Atsakomybės apribojimas. pingvinas